Huisartsen Wijchen-Zuid

Welkom op de website van huisartsenprakijk Wijchen Zuid. Wij zijn geopend van 8.00 tot 17.00 uur.

Nieuwsberichten

De informatie op de site wordt regelmatig onderhouden en vernieuwd. Op deze homepage staan de meest actuele nieuwsberichten. Meer berichten vind u onder de rubriek nieuws.

 

Griepvaccinaties

Dit jaar zullen de griepvaccinaties gegeven worden op dinsdag 19 oktober en woensdag 20 oktober. Degenen die hiervoor geindiceerd zijn kunnen ongeveer 2 weken tevoren een uitnodiging verwachten. Mocht U onverhoopt geen uitnodiging ontvangen terwijl u wel meent daar een indicatie voor te hebben, neem dan even contact op met een van de assistentes.

 

Zoals u wellicht al heeft vernomen, kunnen wij dit jaar, ook de volgende groepen tegen griep vaccineren;

  • Zwangeren vanaf 22 weken zwanngerschapsduur
  • Mensen met fors overgewicht; dat wil zeggen BMI groter dan 40
  • Mensen met een gehoorimplantaat
  • Dementerenden jonger dan 60 jaar
  • Mensen met longcovid

Omdat onze praktijk de uitnodigingen voor de al langer bekende groepen al heeft verzonden, verzoeken wij mensen die onder een van bovengenoemde groepen vallen , en een griepvaccinatie wensen, zelf te bellen met de assistente over de planning en verder details.

Corona

Het zijn lastige tijden gedurende deze pandemie. Wij willen u daarom informeren over het volgende:

 

Wij zijn gewoon open, maar wel met de volgende maatregelen;

 

Kom zonder afspraak niet naar de praktijk! Dit om besmetting en verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

 

Op maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 kunt u ons direct bereiken op 024-6411441.

 

Op maandag t/m vrijdag na 17.00 en op zaterdag, zondag en feestdagen kunt u de huisartsenpost bereiken via 0900-8880.

 

Mondkapjes & desinfectiemiddel

Heeft u  een afspraak op de praktijk?  Dan verzoeken wij u bij binnenkomst desinfectiemiddel voor de handen te gebruiken. Mondkapjes worden gedragen wanneer wij de 1.5meter maatregel niet kunnen handhaven.

 

Algemene adviezen omtrent het coronavirus

-Wilt u zich laten testen? Bel de GGD op 0800-1202 voor een afspraak.

-Blijf thuis bij klachten als verkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts.

-Kom NIET naar de praktijk als u klachten heeft.

-Blijf thuis tot u 24 uur geen klachten meer heeft.

-Bent u ouder dan 70, heeft u een chronische ziekte of minder weerstand door een medisch aandoening? Bel ons dan als u: koorts heeft EN hoest, moeilijk ademt of er klachten zijn die u niet kunt verklaren.

-Bij vragen over de Coronavaccinatie algemeen: bel 088-1447144

-U kunt ook kijken op www.thuisarts.nl voor de laatste informatie

Vaccinatiebewijs

Wilt u een bewijs van vaccinatie voor reizen of voor toegang tot een evenement of binnenlocatie? Dan kunt u terecht op de website CoronaCheck.nl of de app CoronaCheck op uw smartphone. U kunt daar zelf direct uw vaccinatiebewijs regelen.

 

Heeft u hulp nodig bij het gebruik van de CoronaCheck website of app? Neemt u dan contact op met de Rijksoverheid. Belt u dan naar 0031-247247247. Daar zitten mensen klaar om u te helpen, ook als u zelf geen computer heeft.

 

Heeft u CoronaCheck.nl geprobeerd, maar is uw vaccinatiebewijs daar niet te vinden? Alleen als u door onze huisartsenpraktijk volledig bent gevaccineerd, kunnen wij u mogelijk helpen. Stuurt u dan een bericht naar onze praktijk via het patiëntenportaal, geef daarbij aan dat u een bewijs van volledige vaccinatie wilt krijgen, omdat dat dit niet is gelukt via CoronaCheck.nl. Als blijkt dat de registratie van onze zijde niet correct is verlopen, is het voor ons mogelijk om u alsnog een vaccinatiebewijs te regelen, en sturen daarover een e-mail.

 

Indien wij uw vaccinatie wel correct geregistreerd hebben, dan ontvangt u een e-mail, en is het verzoek om opnieuw contact op te nemen met de Rijksoverheid. Het heeft din dat geval geen zin om onze praktijk hierover te bellen.

 

Kijk op de website van de overheid voor meer informatie over wat u zelf kunt doen om aan een vaccinatiebewijs te komen.

Ikgeeftoestemming.nl

Er is een mogelijkheid om uw huisarts te laten weten of u andere zorgverleners toestemming geeft uw elektronisch dossier in te zien, of niet.

Wij  laten hierover de keuze aan u.

U kunt meer hierover lezen op de site www.ikgeeftoestemming.nl, of in de folder die bij de assistente verkrijgbaar is. U kunt via de assistente of de genoemde site uw keuze aangeven.

Verwijzing achteraf niet meer gehonoreerd

Het komt helaas met enige regelmaat voor dat patiënten voor niet spoedeisende zaken, uit eigen beweging, een afspraak met de specialist maken en achteraf om een verwijzing van de huisarts vragen. De huisarts is dan niet gemachtigd om alsnog een verwijzing te schrijven. Zou hij dat dan wel doen dan kan er sprake zijn van een strafbaar feit. De huisarts heeft de wettelijke taak om poortwachter te zijn voor zorg in het ziekenhuis. Dat wil zeggen dat de huisarts in overleg met de patiënt naar de specialist verwijst als daarvoor een indicatie is. Alleen specialistenzorg op verwijzing van de huisarts wordt door de verzekeraar vergoed. Specialisten mogen geen zorg leveren of declareren bij de verzekeraar als er geen verwijzing van de huisarts is. Doen zij dat toch, dan is dat voor hun eigen rekening of voor die van de patiënt. Voor bezwaren tegen deze regeling kunt u bij de eigen verzekeraar terecht.

Huisarts in opleiding

Mijn naam is Lieke Olieslager. Sinds 2019 volg ik met veel plezier de opleiding tot huisarts aan het Radboud UMC. Per 1 december 2020 ben ik begonnen aan het laatste jaar van mijn opleiding in deze praktijk in Wijchen. Voor ik aan de opleiding tot huisarts begon heb ik in twee verschillende ziekenhuizen gewerkt op de Spoedeisende Hulp en de afdeling Cardiologie.

Tarieven huisartsenzorg

De kosten van huisartsenzorg zijn verzekerd in het basispakket en worden niet in mindering gebracht op het eigen risico. Laboratoriumonderzoeken en vervolgonderzoeken in het ziekenhuis, aangevraagd door de huisarts, vallen wel onder het verplicht eigen risico. Voor meer informatie over de verschillende huisartsentarieven verwijzen wij u naar de website www.nza.nl.

Dietiste

Er werkt op maandag een dietiste in onze praktijk; Conny Vissers. Zij heeft ruime ervaring in de begeleiding bij o.a. diabetes mellitus, gewichtsreductie, prikkelbare darmsyndroom. Zij werkt voor Astrid Holweg, contactgegevens van haar kunt u vinden op; www.astridholweg.nl.

Mindfulness training

In onze praktijk worden mindfulnesstrainingen gegeven. Dit gebeurt in groepjes van 4-5 personen, op dinsdag middag. Wilt u informatie hierover dan kunt u contact opnemen met een van onze assistentes, en bij haar een belafspraak maken met Mw. D. Huls.

Contact en praktijkinformatie

Huisartsen Wijchen-Zuid
Huissteden 1452
6605 HL Wijchen

telefoon: 024 - 641 14 41
avond/weekend: 0900 - 8880

Alle praktijkinformatie