Huisartsen Wijchen-Zuid

Welkom op de website van huisartsenprakijk Wijchen Zuid. Wij zijn geopend van 8.00 tot 17.00 uur.

Nieuwsberichten

De informatie op de site wordt regelmatig onderhouden en vernieuwd. Op deze homepage staan de meest actuele nieuwsberichten. Meer berichten vind u onder de rubriek nieuws.

 

Covid Boostervaccinatie

De uitnodiging voor de boosterprik krijgt u automatisch via de GGD. De huisarts heeft daar geen verdere informatie over.

Beeldbellen en thuismonitoring;

Sinds de corona pandemie hebben wij de mogelijkheid voor beeldbellen. Dit gebeurt via een beveiligde verbinding. Zo kunnen wij veilig een videoconsult voeren, als u bijvoorbeeld covid gerelateerde klachten heeft, of om andere reden niet naar de praktijk wil of kan komen. u kunt hiervoor een afspraak maken met de assistente. Overigens kunnen bij vragen over huidproblemen ook beveiligd foto’s naar ons gestuurd worden, die vervolgens door een van de huisartsen beoordeeld worden en advies geven.

 

Ook is er de mogelijkheid om met apparatuur van de praktijk thuis de bloeddruk of glucosewaardes te monitoren, en daarover digitaal of telefonisch, met de betreffende zorgverlener, verder beleid af te spreken.

 

Corona

Het zijn lastige tijden gedurende deze pandemie. Wij willen u daarom informeren over het volgende:

 

Wij zijn gewoon open, maar wel met de volgende maatregelen;

 

Kom zonder afspraak niet naar de praktijk! Dit om besmetting en verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

 

Op maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 kunt u ons direct bereiken op 024-6411441.

 

Op maandag t/m vrijdag na 17.00 en op zaterdag, zondag en feestdagen kunt u de huisartsenpost bereiken via 0900-8880.

 

Mondkapjes & desinfectiemiddel

Heeft u  een afspraak op de praktijk?  Dan verzoeken wij u bij binnenkomst desinfectiemiddel voor de handen te gebruiken. Mondkapjes worden gedragen wanneer wij de 1.5meter maatregel niet kunnen handhaven.

 

Algemene adviezen omtrent het coronavirus

-Wilt u zich laten testen? Bel de GGD op 0800-1202 voor een afspraak.

-Blijf thuis bij klachten als verkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts.

-Kom NIET naar de praktijk als u klachten heeft.

-Blijf thuis tot u 24 uur geen klachten meer heeft.

-Bent u ouder dan 70, heeft u een chronische ziekte of minder weerstand door een medisch aandoening? Bel ons dan als u: koorts heeft EN hoest, moeilijk ademt of er klachten zijn die u niet kunt verklaren.

-Bij vragen over de Coronavaccinatie algemeen: bel 088-1447144

-U kunt ook kijken op www.thuisarts.nl voor de laatste informatie

Vaccinatiebewijs

Wilt u een bewijs van vaccinatie voor reizen of voor toegang tot een evenement of binnenlocatie? Dan kunt u terecht op de website CoronaCheck.nl of de app CoronaCheck op uw smartphone. U kunt daar zelf direct uw vaccinatiebewijs regelen.

 

Heeft u hulp nodig bij het gebruik van de CoronaCheck website of app? Neemt u dan contact op met de Rijksoverheid. Belt u dan naar 0031-247247247. Daar zitten mensen klaar om u te helpen, ook als u zelf geen computer heeft.

 

Heeft u CoronaCheck.nl geprobeerd, maar is uw vaccinatiebewijs daar niet te vinden? Alleen als u door onze huisartsenpraktijk volledig bent gevaccineerd, kunnen wij u mogelijk helpen. Stuurt u dan een bericht naar onze praktijk via het patiëntenportaal, geef daarbij aan dat u een bewijs van volledige vaccinatie wilt krijgen, omdat dat dit niet is gelukt via CoronaCheck.nl. Als blijkt dat de registratie van onze zijde niet correct is verlopen, is het voor ons mogelijk om u alsnog een vaccinatiebewijs te regelen, en sturen daarover een e-mail.

 

Indien wij uw vaccinatie wel correct geregistreerd hebben, dan ontvangt u een e-mail, en is het verzoek om opnieuw contact op te nemen met de Rijksoverheid. Het heeft din dat geval geen zin om onze praktijk hierover te bellen.

 

Kijk op de website van de overheid voor meer informatie over wat u zelf kunt doen om aan een vaccinatiebewijs te komen.

Ikgeeftoestemming.nl

Er is een mogelijkheid om uw huisarts te laten weten of u andere zorgverleners toestemming geeft uw elektronisch dossier in te zien, of niet.

Wij  laten hierover de keuze aan u.

U kunt meer hierover lezen op de site www.ikgeeftoestemming.nl, of in de folder die bij de assistente verkrijgbaar is. U kunt via de assistente of de genoemde site uw keuze aangeven.

Verwijzing achteraf niet meer gehonoreerd

Het komt helaas met enige regelmaat voor dat patiënten voor niet spoedeisende zaken, uit eigen beweging, een afspraak met de specialist maken en achteraf om een verwijzing van de huisarts vragen. De huisarts is dan niet gemachtigd om alsnog een verwijzing te schrijven. Zou hij dat dan wel doen dan kan er sprake zijn van een strafbaar feit. De huisarts heeft de wettelijke taak om poortwachter te zijn voor zorg in het ziekenhuis. Dat wil zeggen dat de huisarts in overleg met de patiënt naar de specialist verwijst als daarvoor een indicatie is. Alleen specialistenzorg op verwijzing van de huisarts wordt door de verzekeraar vergoed. Specialisten mogen geen zorg leveren of declareren bij de verzekeraar als er geen verwijzing van de huisarts is. Doen zij dat toch, dan is dat voor hun eigen rekening of voor die van de patiënt. Voor bezwaren tegen deze regeling kunt u bij de eigen verzekeraar terecht.

Tarieven huisartsenzorg

De kosten van huisartsenzorg zijn verzekerd in het basispakket en worden niet in mindering gebracht op het eigen risico. Laboratoriumonderzoeken en vervolgonderzoeken in het ziekenhuis, aangevraagd door de huisarts, vallen wel onder het verplicht eigen risico. Voor meer informatie over de verschillende huisartsentarieven verwijzen wij u naar de website www.nza.nl.

Dietiste

Er werkt op maandag een dietiste in onze praktijk; A. Kortland. Zij heeft ruime ervaring in de begeleiding bij o.a. diabetes mellitus, gewichtsreductie, prikkelbare darmsyndroom. Zij werkt voor Astrid Holweg, contactgegevens van haar kunt u vinden op; www.astridholweg.nl.

 

Contact en praktijkinformatie

Huisartsen Wijchen-Zuid
Huissteden 1452
6605 HL Wijchen

telefoon: 024 - 641 14 41
avond/weekend: 0900 - 8880

Alle praktijkinformatie