Huisartsen Wijchen-Zuid

Welkom op de website van huisartsenprakijk Wijchen Zuid. Wij zijn geopend van 8.00 tot 17.00 uur.

Nieuwsberichten

De informatie op de site wordt regelmatig onderhouden en vernieuwd. Op deze homepage staan de meest actuele nieuwsberichten. Meer berichten vind u onder de rubriek nieuws.

 

 

Beste Bewoners van Wijchen en omstreken,

 

Het zijn onrustige en onzekere tijden nu de Corona-epidemie uitbreidt. Dat snappen wij, maar we laten u niet in de steek! Blijft u vooral rustig en volg onze adviezen op. Wij houden ons aan de landelijke afspraken die gemaakt zijn in de gezondheidszorg. Daarom gaan we de zorg in de praktijken iets anders regelen de komende weken. Waarom?

  1. Vanaf vandaag beschouwen we iedereen met acute luchtwegklachten (dan wel met of zonder koorts) als zijnde “besmet” met Corona, ook al bent u hier niet op getest. Testen heeft geen toegevoegde waarde voor de behandeling.
  2. Alle recente maatregelen die u via de media vernomen heeft, zijn bedoeld om verspreiding van het virus te vertragen en daarmee een piekbelasting in de ziekenhuizen te voorkomen. Het samenbrengen van mogelijk besmette mensen bij andere kwetsbare patiënten in een huisartspraktijk of apotheek is daarom GEEN goed idee.

 

LET OP: ontwikkelt u of uw kind acute luchtwegklachten, dat wil zeggen loopneus, “snotneus”, niezen , snotteren, verstopte neus, verkouden, hoesten, kuchen, keelpijn ? Lees dan onderstaande instructie wat u moet doen:

 

  1. Krijgt u luchtwegklachten ZONDER koorts en bent u GEZOND: ziek uit!! (Zie voor informatie Thuisarts.nlKOM NIET NAAR DE PRAKTIJK/APOTHEEK! Ligt er medicatie voor u klaar in de apotheek: laat dit door een ander halen of bel de apotheek en vraag of zij de medicatie bezorgen.
  2. Heeft u luchtwegklachten EN koorts (>38.5 graden Celcius) EN bent u GEZOND: ziek uit!! (zie voor informatie Thuisarts.nlKOM NIET NAAR DE PRAKTIJK/APOTHEEK! Neem contact op als de koorts na vijf dagen nog niet gedaald is. Ligt er medicatie voor u klaar in de apotheek: laat dit door een ander halen of bel de apotheek en vraag of zij de medicatie bezorgen.
  3. Heeft u luchtwegklachten EN/OF koorts EN bent u:
  • ouder dan 75 jaar OF
  • hart- of longpatiënt OF
  • diabetespatiënt OF
  • bekend met een verzwakte afweer (chemotherapie, methotrexaat)

Bel met de assistente of stuur een mailtje. We maken dan een inschatting of een visite danwel andere adviezen/maatregelen noodzakelijk zijn!

 

Heeft u een andere zorgvraag? Dan kunt u ons altijd bellen, we zullen proberen of we de klacht telefonisch kunnen afhandelen. Als een beoordeling op het spreekuur of een visite noodzakelijk is, dan staan we uiteraard voor u klaar. Klachten of vragen die kunnen wachten graag uitstellen tot de corona-epidemie weer op zijn retour is.

 

De druk op ons als huisartsen en assistentes zal waarschijnlijk groot worden de komende weken, dus we hopen op uw begrip voor deze ingestelde maatregelen!

 

Mochten er wijzigingen komen dan verneemt u dat via de website van de praktijk.

 

Wilt u buren, bekenden en anderen ook attenderen op dit bericht? Zo hopen we een zo groot mogelijk bereik te realiseren.

 

Namens Huisartsenpraktijk Wijchen-Zuid

 

Griepvaccinaties

Dit jaar zullen de griepvaccinaties gegeven worden op dinsdag 6 oktober en donderdag 8 oktober.

Degenen die hiervoor geïndiceerd zijn kunnen ongeveer 2 weken tevoren een uitnodiging verwachten.

Mocht u onverhoopt geen uitnodiging ontvangen terwijl u wel meent daar een indicatie voor te hebben, neem dan even contact op met een van de assistentes.

 

Ikgeeftoestemming.nl

Er is een mogelijkheid om uw huisarts te laten weten of u andere zorgverleners toestemming geeft uw elektronisch dossier in te zien, of niet.

De veiligheid voor uw privacy zal wat dit aangaat nog aangetoond moeten worden. Wij willen daarom wat dit betreft geen advies hierover geven maar laten de keuze aan u.

U kunt meer hierover lezen op de site www.ikgeeftoestemming.nl, of in de folder die bij de assistente verkrijgbaar is. U kunt via de assistente of de genoemde site uw keuze aangeven.

Verwijzing achteraf niet meer gehonoreerd

Het komt helaas met enige regelmaat voor dat patiënten voor niet spoedeisende zaken uit eigen beweging een afspraak met de specialist maken en achteraf om een verwijzing van de huisarts vragen. De huisarts is dan niet gemachtigd om alsnog een verwijzing te schrijven. Zou hij dat dan wel doen dan kan er sprake zijn van een strafbaar feit. De huisarts heeft de wettelijke taak om poortwachter te zijn voor zorg in het ziekenhuis. Dat wil zeggen dat de huisarts in overleg met de patiënt naar de specialist verwijst als daarvoor een indicatie is. Alleen specialistenzorg op verwijzing van de huisarts wordt door de verzekeraar vergoed. Specialisten mogen geen zorg leveren of declareren bij de verzekeraar als er geen verwijzing van de huisarts is. Doen zij dat toch, dan is dat voor hun eigen rekening of voor die van de patiënt. Voor bezwaren tegen deze regeling kunt u bij de eigen verzekeraar terecht.

Huisarts in opleiding

Dokter Rog komt vanaf mei 2020 bij  ons in de praktijk werken in verband met haar huisartsopleiding. Gedurende een jaar zal zij hier werkzaam zijn. Dit betekent dat u, alleen met uw toestemming, ook door haar gezien kan worden. Dokter Rog werkt altijd onder supervisie van een van de huisartsen.

Tarieven huisartsenzorg

De kosten van huisartsenzorg zijn verzekerd in het basispakket en worden niet in mindering gebracht op het eigen risico. Laboratoriumonderzoeken en vervolgonderzoeken in het ziekenhuis, aangevraagd door de huisarts, vallen wel onder het verplicht eigen risico. Voor meer informatie over de verschillende huisartsentarieven verwijzen wij u naar de website www.nza.nl.

Dietiste

Er werkt op maandag een dietiste in onze praktijk; Conny Vissers. Zij heeft ruime ervaring in de begeleiding bij o.a. diabetes mellitus, gewichtsreductie, prikkelbare darmsyndroom. Zij werkt voor Astrid Holweg, contactgegevens van haar kunt u vinden op; www.astridholweg.nl.

Mindfulness training

In onze praktijk worden mindfulnesstrainingen gegeven. Dit gebeurt in groepjes van 4-5 personen, op dinsdag middag. Wilt u informatie hierover dan kunt u contact opnemen met een van onze assistentes, en bij haar een belafspraak maken met Mw. D. Huls.

Contact en praktijkinformatie

Huisartsen Wijchen-Zuid
Huissteden 1452
6605 HL Wijchen

telefoon: 024 - 641 14 41
avond/weekend: 0900 - 8880

Alle praktijkinformatie