Klachtenregeling

Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts

Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen.

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing voor uw klacht of probleem. De klachten- functionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat de klachtenfunctionaris vertelt is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE, of bellen naar 088 0229190.

Als u er met de huisarts èn met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u vinden op www.skge.nl

Contact en praktijkinformatie

Huisartsen Wijchen-Zuid
Huissteden 1452
6605 HL Wijchen

telefoon: 024 - 641 14 41
avond/weekend: 0900 - 8880

Alle praktijkinformatie

Contact en praktijkinformatie

Huisartsen Wijchen-Zuid
Huissteden 1452
6605 HL Wijchen

Telefoon: 024 - 641 14 41
Avond / weekend: 0900 - 8880