Nieuwsberichten

De informatie op de site wordt regelmatig onderhouden en vernieuwd.

 

Verwijzing achteraf niet meer gehonoreerd

Het komt helaas met enige regelmaat voor dat patiënten voor niet spoedeisende zaken uit eigen beweging een afspraak met de specialist maken en achteraf om een verwijzing van de huisarts vragen. De huisarts is dan niet gemachtigd om alsnog een verwijzing te schrijven. Zou hij dat dan wel doen dan kan er sprake zijn van een strafbaar feit. De huisarts heeft de wettelijke taak om poortwachter te zijn voor zorg in het ziekenhuis. Dat wil zeggen dat de huisarts in overleg met de patiënt naar de specialist verwijst als daarvoor een indicatie is. Alleen specialistenzorg op verwijzing van de huisarts wordt door de verzekeraar vergoed. Specialisten mogen geen zorg leveren of declareren bij de verzekeraar als er geen verwijzing van de huisarts is. Doen zij dat toch, dan is dat voor hun eigen rekening of voor die van de patiënt. Voor bezwaren tegen deze regeling kunt u bij de eigen verzekeraar terecht.

Huisarts in opleiding

Dokter Huybregtse komt vanaf maart 2018 bij  ons in de praktijk werken in verband met zijn huisartsopleiding. Gedurende een jaar zal hij hier werkzaam zijn. Dit betekent dat u, alleen met uw toestemming, ook door hem gezien kan worden. Dokter Huybregtse werkt altijd onder supervisie van een van de huisartsen. Hij heeft ervaring van werkzaamheden in ouderenzorg, en is werkzaam geweest op de afdeling interne/Maag-darm-leverziekten

Spreekuurtijden assistentes

De spreekuurtijden van de assistentes zijn uitgebreid en is er meer keuze bij het maken van een afspraak met de assistente.

Herhaalreceptuur

Voortaan kunt u herhaalreceptuur aanvragen via e-mail. U dient zich eerst te registreren voordat u een herhaalrecept kunt aanvragen. Let wel op: De praktijk moet eerst akkoord geven voor uw registratie, daarna kunt u pas een herhaalrecept aanvragen.

Tarieven huisartsenzorg

De kosten van huisartsenzorg zijn verzekerd in het basispakket en worden niet in mindering gebracht op het eigen risico. Laboratoriumonderzoeken en vervolgonderzoeken in het ziekenhuis, aangevraagd door de huisarts, vallen wel onder het verplicht eigen risico. Voor meer informatie over de verschillende huisartsentarieven verwijzen wij u naar de website www.nza.nl.

POH GGZ

Twee POH GGZ (praktijk ondersteuners geestelijke gezondheidszorg) hebben ons team versterkt.  Dit is voortgekomen uit het nieuwe overheidsbeleid, waarvan het doel is om de zorg meer in de eerste lijn aan te bieden. Het betekent dat wij voor minder gecompliceerde psychische vragen u binnen de praktijk begeleiding kunnen bieden. Beide POH GGZ, Dhr. R. Berntsen en Mw. D. Huls, hebben ruime ervaring in de psychische hulpverlening.

De kosten vallen onder de huisartsenzorg en worden dus niet verrekend met uw eigen risico. Wel is een doorverwijzing van een van de huisartsen nodig.

Diëtiste

Er werkt op maandag en vrijdag een diëtiste in onze praktijk; Conny Vissers. Zij heeft ruime ervaring in de begeleiding bij o.a. diabetes mellitus, gewichtsreductie, prikkelbare darmsyndroom. Zij werkt voor Astrid Holweg, contactgegevens van haar kunt u vinden op; www.astridholweg.nl.

Mindfulness training

In onze praktijk worden mindfulnesstrainingen gegeven. Dit gebeurt in groepjes van 4-5 personen, op dinsdag middag. Wilt u informatie hierover dan kunt u contact opnemen met een van onze assistentes, en bij haar een belafspraak maken met Mw. D. Huls.

Ikgeeftoestemming.nl

Er is een mogelijkheid om uw huisarts te laten weten of u andere zorgverleners toestemming geeft uw elektronisch dossier in te zien, of niet.

De veiligheid voor uw privacy zal wat dit aangaat nog aangetoond moeten worden. Wij willen daarom wat dit betreft geen advies hierover geven maar laten de keuze aan u.

U kunt meer hierover lezen op de site www.ikgeeftoestemming.nl, of in de folder die bij de assistente verkrijgbaar is. U kunt via de assistente of de genoemde site uw keuze aangeven.

 

Contact en praktijkinformatie

Huisartsen Wijchen-Zuid
Huissteden 1452
6605 HL Wijchen

telefoon: 024 - 641 14 41
avond/weekend: 0900 - 8880

Alle praktijkinformatie

Contact en praktijkinformatie

Huisartsen Wijchen-Zuid
Huissteden 1452
6605 HL Wijchen

Telefoon: 024 - 641 14 41
Avond / weekend: 0900 - 8880