Nieuwsberichten

De informatie op de site wordt regelmatig onderhouden en vernieuwd.

 

Griepvaccinaties

Dit jaar zullen de griepvaccinaties gegeven worden op dinsdag 1 november en woensdag 2 november. Degenen die hiervoor geïndiceerd zijn kunnen voor 8 oktober de oproep verwachten, wij verzoeken u vriendelijk vóór deze datum hierover niet te bellen met de assistente.

Mocht U onverhoopt op 8 oktober nog geen uitnodiging hebben ontvangen terwijl u wel meent daar een indicatie voor te hebben, neem dan even contact op met een van de assistentes.

 

Zoals u wellicht al heeft vernomen, kunnen wij dit jaar, ook de volgende groepen tegen griep vaccineren;

  • Zwangeren vanaf 22 weken zwangerschapsduur
  • Mensen met fors overgewicht; dat wil zeggen BMI groter dan 40
  • Mensen met een gehoorimplantaat
  • Dementerenden jonger dan 60 jaar
  • Mensen met longcovid -> mensen die in het ziekenhuis aan de beademing hebben gelegen

Hiervoor kunt u contact opnemen met de assistentes.

Afwezigheid dokter Ubachs

Dokter Ubachs is in verband met ziekte de komende maanden afwezig.

Uitslagen van bloed- en urine onderzoek, echo’s en rontgenonderzoek

In principe verwachten wij dat onze patienten zelf bellen naar de praktijk om de uitslagen op te vragen, tenzij dit anders is afgesproken tijdens het consult. Nog makkelijker is wanneer u een account aanmaakt op het patientenportaal, via deze site. Uh heeft dan de mogelijkheid om uitslagen en het daarbij behorende advies of vervolgbeleid. u hoeft dan de assistente niet te bellen en kunt kijken op een voor u geschikt moment. een andere mogelijk die u dan heeft is zelf online een afspraak maken.

 

Herhaalrecepten via de apotheek

Service Apotheek van Poppel:

  1. De app van Service Apotheek -> of telefoonnummer 085-1305811 als u in het bezit bent van een herhaalnummer (deze staat op het etiket van uw medicijndoosje).
  2. Uw vaste medicijnen automatisch herhalen? Aanmelden Herhaalservice

Service Apotheek Wijchen-Zuid:

  1. De app van Service Apotheek -> of telefoonnummer 085-0046673 als u in het bezit bent van een herhaalnummer (deze staat op het etiket van uw medicijndoosje).
  2. Uw vaste medicijnen automatisch herhalen? Aanmelden Herhaalservice

U kunt uw medicijnen twee werkdagen na de bestelling ophalen bij de apotheek of zodra u een afhaalbericht heeft ontvangen van uw apotheek.

 

Tijdelijke inzage in uw medische gegevens

28 april 2020

Tijdelijk inzage in uw medische gegevens bij de huisartsenpost en SEH als u GEEN keuze heeft doorgegeven.

Door COVID-19 worden patiënten vaker verwezen naar huisartsenposten (HAP) en de spoedeisende hulp (SEH). Als de huisartsenpost en SEH inzage hebben in de belangrijkste gegevens van de eigen huisarts, kunnen mensen sneller de juiste zorg krijgen en blijven de wachttijden beperkt. Ook als mensen vanwege de drukte door een huisartsenpost, coronapost of ziekenhuis buiten hun eigen regio worden behandeld, is het belangrijk dat de arts deze gegevens van de huisarts kunnen raadplegen.

Normale situatie

In de normale situatie kan  de huisartsenpost alleen een samenvatting van jouw medische gegevens van de huisarts raadplegen en alleen als je hiervoor toestemming (‘opt-in’) hebt gegeven bij de huisarts of via volgjezorg.nl. Bijna 8 miljoen Nederlanders hebben dat gedaan. Een klein deel heeft aangegeven dat hun gegevens niet gedeeld mogen worden. Ongeveer de helft van de Nederlanders heeft (nog) geen keuze gemaakt.

Tijdelijke oplossing

Uitsluitend tijdens de coronacrisis kunnen de huisartsenpost en de SEH ook een samenvatting van de medische gegevens van de huisarts raadplegen als je geen keuze hebt gemaakt. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft hiervoor op 8 april 2020 een tijdelijke maatregel getroffen. Dat betekent dat veel meer mensen snel en goed geholpen kunnen worden.

Huisartsenorganisaties (NHG, LHV, InEen), Patiëntenfederatie Nederland, VZVZ, zorgverzekeraars (ZN) en het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) zorgen er samen voor dat dit veilig en verantwoord gebeurt. Ook de Autoriteit Persoonsgegevens, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en het Openbaar Ministerie blijven volgen of dit veilig en verantwoord gebeurt. Na de coronacrisis zijn de gegevens van Nederlanders die geen keuze hebben gemaakt niet meer te raadplegen bij de huisartsenpost en de SEH. Dan geldt weer de normale situatie.

Voor meer info: https://www.volgjezorg.nl/corona-opt

Verwijzing achteraf niet meer gehonoreerd

Het komt helaas met enige regelmaat voor dat patiënten voor niet spoedeisende zaken uit eigen beweging een afspraak met de specialist maken en achteraf om een verwijzing van de huisarts vragen. De huisarts is dan niet gemachtigd om alsnog een verwijzing te schrijven. Zou hij dat dan wel doen dan kan er sprake zijn van een strafbaar feit. De huisarts heeft de wettelijke taak om poortwachter te zijn voor zorg in het ziekenhuis. Dat wil zeggen dat de huisarts in overleg met de patiënt naar de specialist verwijst als daarvoor een indicatie is. Alleen specialistenzorg op verwijzing van de huisarts wordt door de verzekeraar vergoed. Specialisten mogen geen zorg leveren of declareren bij de verzekeraar als er geen verwijzing van de huisarts is. Doen zij dat toch, dan is dat voor hun eigen rekening of voor die van de patiënt. Voor bezwaren tegen deze regeling kunt u bij de eigen verzekeraar terecht.

Spreekuurtijden assistentes

De spreekuurtijden van de assistentes zijn uitgebreid en is er meer keuze bij het maken van een afspraak met de assistente.

Herhaalreceptuur

Voortaan kunt u herhaalreceptuur aanvragen via e-mail. U dient zich eerst te registreren voordat u een herhaalrecept kunt aanvragen. Let wel op: De praktijk moet eerst akkoord geven voor uw registratie, daarna kunt u pas een herhaalrecept aanvragen.

Tarieven huisartsenzorg

De kosten van huisartsenzorg zijn verzekerd in het basispakket en worden niet in mindering gebracht op het eigen risico. Laboratoriumonderzoeken en vervolgonderzoeken in het ziekenhuis, aangevraagd door de huisarts, vallen wel onder het verplicht eigen risico. Voor meer informatie over de verschillende huisartsentarieven verwijzen wij u naar de website www.nza.nl.

POH GGZ

Twee POH GGZ (praktijk ondersteuners geestelijke gezondheidszorg) hebben ons team versterkt.  Dit is voortgekomen uit het nieuwe overheidsbeleid, waarvan het doel is om de zorg meer in de eerste lijn aan te bieden. Het betekent dat wij voor minder gecompliceerde psychische vragen u binnen de praktijk begeleiding kunnen bieden. Beide POH GGZ, Mw. M. Schuwer en Hr. M. Meems, hebben ruime ervaring in de psychische hulpverlening. Zij werken op maandag en vrijdag.

De kosten vallen onder de huisartsenzorg en worden dus niet verrekend met uw eigen risico. Wel is een doorverwijzing van een van de huisartsen nodig.

Diëtiste

Er werkt op maandag een diëtiste in onze praktijk; A. Kortland. Zij heeft ruime ervaring in de begeleiding bij o.a. diabetes mellitus, gewichtsreductie, prikkelbare darmsyndroom. Zij werkt voor Astrid Holweg, contactgegevens van haar kunt u vinden op; www.astridholweg.nl.

Ikgeeftoestemming.nl

Er is een mogelijkheid om uw huisarts te laten weten of u andere zorgverleners toestemming geeft uw elektronisch dossier in te zien, of niet.

De veiligheid voor uw privacy zal wat dit aangaat nog aangetoond moeten worden. Wij willen daarom wat dit betreft geen advies hierover geven maar laten de keuze aan u.

U kunt meer hierover lezen op de site www.ikgeeftoestemming.nl, of in de folder die bij de assistente verkrijgbaar is. U kunt via de assistente of de genoemde site uw keuze aangeven.

Contact en praktijkinformatie

Huisartsen Wijchen-Zuid
Huissteden 1452
6605 HL Wijchen

telefoon: 024 - 641 14 41
avond/weekend: 0900 - 8880

Alle praktijkinformatie